Grupy

Pszczółki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 2,5 – 3-LETNICH

7.00-8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania. Wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych.

9.00-9.30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie.

9.30-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą.

10.00-11.30

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe. Modlitwa południowa.

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

12.00-12.30

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.45-13.45

Leżakowanie. Słuchanie cicho czytanej bajki, muzyki relaksacyjnej.

13.45-14.00

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

14.00-14.15

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie.

14.15-15.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, religijnej (ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Biedroneczki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4-LETNICH

7.00-8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania. Wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych.

9.00-9.30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie.

9.30-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą.

10.00-11.30

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe. Modlitwa południowa.

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

12.00-12.30

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.45-13.45

Leżakowanie. Słuchanie cicho czytanej bajki, muzyki relaksacyjnej.

13.45-14.00

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

14.00-14.15

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie.

14.15-15.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, religijnej (ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Żabki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5,6-LETNICH

7.00-8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania. Wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych.

9.00-9.30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie. Modlitwa poranna.

9.30-10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą.

10.45-11.30

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.30-11.45

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

11.45-12.15

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.15-13.45

Ćwiczenia relaksacyjne (słuchanie cicho czytanej bajki, muzyki relaksacyjnej). Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, religijnej (ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13.45-14.00

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

14.00-14.15

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie.

14.15-15.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Rozwijanie zainteresowań dzieci.

 


Motto Bł. Edmund Bojanowski

Motto Bł. Edmund Bojanowski

"Dzieci, jako najdroższy skarb Pana Jezusa, niechaj z miłością pielęgnując, dokładając wszelkich starań, aby w młodziutkie umysły wkorzenić gruntowne poznanie Chrystusa i miłość Boga."


BuY